מענק בסך 500 שקלים חדשים


בעקבות משבר הקורונה, ישולם מענק בסך 500 ₪ עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות.

שימו לב, מי שנמצא במדינת אמנה ואינו תושב, לא זכאי למענק.


לחץ לפרטים נוספים


למי ישולם המענק

ילדים

מענק בסך 500 ש"ח שולם ב-12 באפריל 2020 עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 (שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל).
המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה:
 • ילד אחד – 500 ₪
 • שני ילדים – 1,000 ₪
 • שלושה ילדים – 1,500 ₪
 • ארבעה ילדים ומעלה – 2,000 ₪
 שימו לב, המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים.

חשוב לדעת:
 1. המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים.
 2. מי שיש לו חוב - המענק ישולם לו במלואו, ללא הפחתת החוב.
 3. ילדים שיוולדו עד ה-15.4 (כולל), זכאים לקצבת ילדים עבור חודש אפריל ולכן זכאים למענק. המענק עבורם ישולם בהמשך, לאחר קליטתם במערכת.
 4. ילדים שימלאו להם 18 בחודש אפריל זכאים למענק.
 5. באתר השירות האישי עדיין רשום שהמענק ישולם ב-13.4, אבל הצלחנו להקדים את התשלום ליום ראשון ה-12.4.

אזרחים ותיקים

ביום חמישי 16 באפריל 2020 שולם מענק למיליון אזרחים ותיקים בסכום כולל של 620 מיליון ש"ח.

שימו לב️, המענק ישולם ב-16.4 גם למי שבאתר השירות האישי כתוב שהתשלום יהיה ב-19.4.

 

מי זכאי ומה סכום המענק?

מענק בסך 500 ש"ח ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) ומקבלים עבור חודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות:

 • קצבת אזרח ותיק
 • קצבת שאירים (מעל גיל פרישה)
 • קצבת תלויים בנפגעי עבודה

תוספת למענק בסך 450 ₪ תשולם לאזרחים ותיקים שבנוסף מקבלים לפחות אחת מהקצבאות הבאות:

 • השלמת הכנסה
 • סיעוד
 • שירותים מיוחדים

כלומר, אזרחים אלה יקבלו מענק בסך 950 ש"ח.

 

שימו לב,

 • שני בני זוג שמקבלים קצבת השלמת הכנסה, סיעוד או שירותים מיוחדים זכאים לתוספת אחת בסך 450 ש"ח. במקרים אלה המענק בסך 500 ש"ח ישולם לכל אחד מבני הזוג ביום חמישי (16.4), אולם מועד תשלום התוספת לאחד מבני הזוג עדיין לא נקבע (ישולם בחודש אפריל).
 • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת עבור בת/בן זוג- יהיה זכאי למענק אחד בסך 500 ש"ח (ולא למענק זוגי)

מקבלי קצבאות נכות

ב-14.4 שולם מענק בסך 500 ש"ח לכ-85,000 מקבלי קצבאות נכות. כ-160,000 זכאים נוספים יקבלו את המענק ב- 20.4.2020.

מי זכאי למענק?

המענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבלים בחודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, ילד נכה, נכות מעבודה, אסירי ציון, פיצוי לנפגעי פוליו, פיצוי לנפגעי גזזת ופיצוי לנפגעי עירוי דם.

שימו לב, מי שזכאי ליותר מקצבה אחת מקצבאות הנכות, יקבל מענק אחד בלבד.


איך אני אדע מתי ישלמו לי?

באתר השירות האישי ניתן לראות את מועד התשלום של המענק.

תשלום מענק לנכי צה"ל ונכי פעולות האיבה

הביטוח לאומי יעביר מחר למשרד הביטחון את רשימת כלל הזכאים למענק: כ-2000 נכי פעולות איבה וכ-29,000 נכי צה״ל.

שימו לב, המענק לנכי צה"ל ולנכי פעולות איבה ישולם על ידי משרד הביטחון.

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה

מענק בסך 500 ₪ ישולם ב- 20.4.2020 למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל קצבה להבטחת הכנסה.
שימו לב, בני זוג שמקבלים קצבה להבטחת הכנסה יקבלו מענק בסך 1,000 ₪

מקבלי דמי מזונות

מענק בסך 500 ₪ ישולם ב- 20.4.2020 למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל דמי מזונות.

במקרים האלה אפשר לקבל יותר ממענק אחד

 • מי שמקבל קצבה שמזכה במענק- יכול לקבל מענק עבור עצמו ובנוסף לקבל מענק עבור ילד.
 • ילד שמשולמת עבורו קצבת ילד נכה - יקבל שני מענקים (עבור ילד ועבור ילד נכה), אם ההורה שמקבל את קצבת ילד נכה אינו זכאי למענק עבורו או שהוא זכאי להבטחת הכנסה או מזונות.
 • הורה שמקבל קצבת ילד נכה וגם קצבת הבטחת הכנסה או דמי מזונות - יקבל מענק עבורו ושני מענקים עבור הילד (אחד עבור ילד ואחד עבור ילד נכה).
 • אם אחד מההורים של הילד הנכה מקבל קצבת נכות (וההורה השני אינו זכאי למענק עבורו) - ישולם מענק עבורו ושני מענקים עבור הילד (אחד עבור ילד ואחד עבור ילד נכה).