הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה


הביטוח הלאומי דואג לנשים בהיריון וישלם דמי לידה ומענק לנשים מובטלות שטרם חזרו לעבודה, וילדו במהלך שנת 2021. דמי הלידה והמענק ישולמו באופן אוטומטי לחשבון הבנק, ואין צורך להגיש תביעה.

לחצי לפרטים נוספים​

תשלום דמי לידה ומענק לנשים שילדו מ-1.7.21 ועד 31.12.21

תנאי הזכאות

לקבלת דמי הלידה עלייך לענות על 2 התנאים האלה:
  1. תאריך הלידה - ילדת בין ה-1.7.21 ועד 31.12.21.
  2. קיבלת דמי אבטלה לפני ה-30.6.21 בזמן שהיית בהיריון.

כמה זמן אפשר לקבל דמי לידה?

תקופת הזכאות שלך לדמי לידה נקבעת בהתאם לתקופת האכשרה שצברת לפני יום הפסקת קבלת דמי אבטלה (במקום לפני יום הפסקת העבודה).
שימי לב, חודשים שבהם קיבלת דמי אבטלה נכללים בתקופת האכשרה.
מספר ימי הזכאות לדמי לידה נקבעים כך:
  • לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) – תהיי זכאית  אם צברת 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.
  • לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) – תהיי זכאית אם צברת 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה.

סכום דמי הלידה

סכום דמי הלידה יחושב בהתאם לשכר שלך בחודשי העבודה שקדמו למועד הפסקת העבודה. למידע נוסף על חישוב סכום דמי הלידה לחצי כאן

מענק בסכום של 18 ימי זכאות נוספים לדמי לידה 

אישה שזכאית לדמי לידה בשל תקנות משבר הקורונה - תקבל גם מענק בסכום של 18 ימי זכאות נוספים לדמי הלידה.
המענק ישולם לאחר אישור דמי הלידה באופן אוטומטי לחשבון הבנק, ואין צורך להגיש תביעה:
  • אישה שילדה בחודשים יולי ואוגוסט 2021 - המענק שולם לה בחודש אוגוסט 2021.
  • אישה שילדה מחודש ספטמבר 2021 עד דצמבר 2021 - המענק ישולם לה עד שבועיים מיום הלידה.

הגשת תביעה לדמי לידה במהלך ההיריון

אישה שמעוניינת להגיש תביעה לדמי לידה במהלך ההיריון, יכולה להגיש תביעה עם תאריך לידה משוער, אך לא לפני 9 שבועות מיום הלידה המשוער.

את התביעהיש למלא באופן ידני בלבד, לצרף אישור רפואי ולשלוח למחלקת דמי לידה בסניף הקרוב למקום המגורים.
אין צורך למלא את האישור על השכר (עמוד 3 בתביעה) או לצרף תלושי שכר.
ניתן לשלוח את התביעה והמסמכים לסניף גם באמצעות האתר/שליחת מסמכים.

תשלום דמי לידה לנשים שילדו עד 30.6.21

אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון תקבל דמי לידה 

אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה - תהיה זכאית לדמי לידה.

תשלום מיוחד ליולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה

אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.3.20 עד 30.6.21, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום באופן הבא:

  • מי שלא צברה תקופת אכשרה - תקבל תשלום מיוחד עבור 15 השבועות לאחר הלידה.
  • מי שצברה תקופת אכשרה חלקית - תקבל דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.
סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת.

שינוי חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית

עובדת עצמאית שילדה במהלך שנת 2021 והבסיס לחישוב הגמלה כלל את שנת 2021, נחשב לה את דמי הלידה, בהתבסס על שכרה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021 - הגבוה מביניהם.
כאשר תתקבל השומה הסופית של שנת 2021, נשוב ונחשב לפי ההכנסה הגבוהה מבין השלושה.

אנו מאחלים לכל היולדות חופשת הורות ולידה מוצלחת וחזרה מהירה לשגרה.