הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה


הביטוח הלאומי דואג לנשים מובטלות שילדו בזמן הקורונה

בעקבות שינויי חקיקה ביוזמת הביטוח הלאומי, נשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה ולא עונות על תנאי הזכאות לדמי לידה, ועקב הלידה אינן יכולות להמשיך לקבל דמי אבטלה – יקבלו קצבה בתקופת הלידה וההורות.

לחץ לפרטים נוספים​

להלן שינויי החקיקה:

אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון תקבל דמי לידה 

לפני שינוי החקיקה, אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון, לא היתה זכאית לדמי לידה.
בעקבות התיקון, אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה - תהיה זכאית לדמי לידה.

תשלום מיוחד ליולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה

אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.3.20 עד 30.6.21, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום באופן הבא:

  • מי שלא צברה תקופת אכשרה - תקבל תשלום מיוחד עבור 15 השבועות לאחר הלידה.
  • מי שצברה תקופת אכשרה חלקית - תקבל דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.
סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת.

שימו לב,

אנחנו נערכים ליישום השינויים, ונשלם ליולדות הזכאיות את דמי הלידה ואת התשלום המיוחד באופן אוטומטי מ- 12.3.21, גם עבור תקופה רטרואקטיבית. אין צורך לפנות אלינו בנושא.

 

בנוסף יזמנו שינוי חקיקה שמיטיב עם עובדות עצמאיות ששכרם נפגע עקב משבר הקורונה:

שינוי חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית

עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ- 1.1.21 עד 30.6.21- נחשב לה את דמי הלידה, בהתבסס על שכרה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021- הגבוה מביניהם.

אנו מאחלים לכל היולדות חופשת הורות ולידה מוצלחת וחזרה מהירה לשגרה.