אישורי חיים


מי שחי בחו"ל ומקבל קצבה מהביטוח הלאומי צריך להגיש לנו אישור חיים לשנת 2020, כדי להמשיך לקבל את הקצבה.

בעקבות משבר הקורונה, דחינו את מועד הגשת האישור עד ספטמבר 2020, מבלי להפסיק את תשלום הקצבאות.

שימו לב, מי שלא הגיש לנו אישור עד חודש ספטמבר - הופסק לו תשלום הקצבה מ-1.9.2020 עד להגשת האישור.

אנו מבקשים מכל מי שעדיין לא הגיש את האישור, לעשות זאת במהרה, כדי שנוכל להמשיך לשלם לו את הקצבה.