פגיעה בעבודה


  • מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יוכר כנפגע בעבודה.
  • מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - לא ניתן להכיר בו כנפגע בעבודה
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • לתשומת לבך, יש למלא טופס תביעה כפגיעה בעבודה ולא מחלת מקצוע