פגיעה בעבודה


  • מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יוכר כנפגע בעבודה. יש למלא טופס תביעה כפגיעה בעבודה ולא מחלת מקצוע.
  • מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - לא ניתן להכיר בו כנפגע בעבודה.