הוועדות הרפואיות חוזרות לפעילות


החל מיום ראשון, 17.5.2020 נחדש בהדרגה את הפעילות של הוועדות הרפואיות בכל הנושאים, ונקיים ועדות עם נוכחות מבוטחים ומייצגים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שימו לב, מי שמוזמן לוועדה יקבל הודעה, כמו כן תוכלו לקבל מידע על מועד הוועדה גם באתר שירות אישי.