הארכת תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני


אנחנו מאריכים באופן אוטומטי את תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני:

 • מקבלי קצבאות נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים - שזכאותם לקצבה אמורה להסתיים במהלך החודשים מרץ, אפריל או מאי, יקבלו את הקצבה באופן אוטומטי ל-4 חודשים נוספים.
 • למקבלי קצבת נכות מעבודה תוארך הזכאות כך:
  מי שזכאותו לקצבה מסתיימת מ-1.5.20 עד 31.5.20 - יקבל קצבה עד 31.8.20
  מי שזכאותו לקצבה מסתיימת מ- 1.6.20 עד 30.6.20 - יקבל קצבה עד 30.9.20. 
 • מקבלי קצבת נפגעי איבה- זכאותם לקצבה תוארך ב- 3 חודשים.
  הודעות מסודרות יישלחו לכל מקבלי הקצבאות שזכאותם הוארכה.
  לגבי הארכות נוספות - נערוך הערכת מצב בהתאם להתפתחויות ונעדכן אתכם.