בטיחות ובריאות של עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית


לפניכם חוברת הנחיות למעסיק ולמדריך בעניין בטיחות ובריאות של עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה להעלות את המודעות לנושא ולספק כלים שיסייעו במניעת תאונות ובשמירה על בריאות העובדים. המדריך הוכן במימון קרן מנוף ובשיתוף המוסד לבטיחות וגיהות ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.