סדר עדיפויות


הקריטריונים העיקריים לבחירת ההצעה הם:

  • הצורך בתכנית
  • אוכלוסית היעד והיקף פעילות
  • רציונל
  • מטרות ומדדי הצלחה
  • יישומיות והיתכנות
  • קיימות והרחבה
  • יכולת הארגון לתמוך בתכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים)
  • תקציב