תהליך הטיפול בבקשה/הצעה


כל הצעה תעבור מסלול ההערכה הבא, משך הטיפול בבקשה נע בין תשעה חודשים לשנה.

מסלול הערכת הבקשה:בכל שלב של ההצעה, יכולה הוועדה להחליט על המשך הדיון בהצעה, בקשה לשינוי ההצעה או דחייתה.

אם הצעתכם תתקבל, ייחתם הסכם התקשרות בינך לבין קרן מנוף. תכולת ההסכם משתנה, כמובן, מפרויקט לפרויקט. לאורך הפרויקט כולו, תידרשו להגיש דוחות ביניים על התקדמותו וכן דו"ח מסכם לאחר סיומו. את הפרויקט תלווה ועדת היגוי, אשר בה חברים אנשי המוסד לביטוח לאומי ומומחים חיצונים בתחום בו דן הפרויקט.