מי זכאי להגיש בקשה


זכאים להגיש בקשות ארגונים ללא מטרת רווח ורשויות מקומיות, העוסקים ישירות במתן שירותים לילדים ונוער בסיכון.

הגשת בקשות לקרן מתבצעת רק באמצעות קול קורא.