מצגות מכנסי הסברה לקולות קוראים 2023


להלן המצגות שהוצגו בכנסי ההסברה לקולות הקוראים:

מצגת מכנס הסברה לקול קורא של קרן מנוף להגשת בקשות ליצירת חדשנות בדפפוסי ההתנהגות בעבודה ופיתוח טכנולוגי בתחום הבטיחות עבור ענפי החקלאות, חציבה ובנייה

מצגת מקול קורא להגשת בקשות להקמת מרכזי יום לתשושים ולתשושי נפש בחברה הערבית

מצגת מקול קורא מרחבים: הגשת בקשות להקמה ופיתוח מרכזי יום לטיפול ותעסוקה קלה במרחבי טבע ותרבות עירוניים

מצגת מכנס הסברה לקול קורא לשיפוץ וציוד מרכזי יום לקשישים תשושים ותשושי נפש

מצגת מכנס הסברה לקול קורא הצטיידות לבתי ספר לחינוך מיוחד

מצגת מכנס הסברה לקולות קוראים מפעלים מוגנים

מצגת מכנס הסברה לקול קורא להגשת בקשות לשיפוץ, הרחבה, והצטיידות מפעלים מוגנים לאנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, שיכלית, התפתחותית

מצגת מכנס הסברה לקול קורא לבנייה ושיפוץ של יחידות להתפתחות הילד

מצגת מכנס הסברה לקול קורא דיור קהילתי