צור קשר


מנהל אגף הקרנות: עו"ד יצחק סבטו.
פניות בנושא סיוע במימון מחקרים יש לשלוח לדואר אלקטרוני  research@nioi.gov.il