צור קשר


הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909

טלפון מזכירות: 02-6709559,  פקס 02-6463092
דואר אלקטרוני carmelaeb@nioi.gov.il