צור קשר


הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי, רח' יפו 217, ירושלים

טלפון מזכירות: 02-6709559,  פקס 02-6463092
דואר אלקטרוני carmelaeb@nioi.gov.il