התחברות למערכת ייצוג לקוחות


המוסד לביטוח לאומי מאפשר למייצגים שעונים לקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות, להתחבר למערכת ייצוג לקוחות. המערכת היא מערכת מאובטחת, המתחברת למחשב הביטוח הלאומי ומאפשרת למייצג שמחובר לאינטרנט, לאחזר ולהזין מידע הקשור ללקוחותיו.

כדי להתחבר למערכת, יש למלא טופס בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות