דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

תושב ישראל השוהה בחו"ל - שהות במדינה שיש עמה אמנה

אם אתה שוהה במדינת אמנה, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא אישור על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך, כדי לבדוק אם מגיע לך פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. האישור ייבדק על פי האמנה שיש עם אותה מדינה ועל פי העיסוקים הכלולים בה.

גם אם אתה זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי, כתושב/ת ישראל עדיין חלה עליך החובה לשלם דמי ביטוח בריאות בארץ. אם יש לך הכנסות, תשלום דמי ביטוח הבריאות יהיה לפי ההכנסה וזאת בשיעור הקבוע בחוק.

אם אינך עובד ואין לך הכנסות, תשלם דמי ביטוח בריאות מינימליים, בסך 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

מידע נוסף תוכל למצוא ב"הזכויות על פי האמנות בינלאומיות".

 
Please Wait