הקלה בתשלום דמי ביטוח למקבלי קצבת שירותים מיוחדים או ילד נכה המעסיקים עובד זר


החל מחודש אפריל 2018, מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים או ילד נכה המעסיקים עובד זר, ישלמו דמי ביטוח על השכר המשולם לעובד הזר באופן הבא:
  • על השכר המשולם לעובד הזר עד לסכום הקצבה שהוא מקבל - יש לשלם דמי ביטוח. 
  • על השכר המשולם לעובד הזר שמעל סכום הקצבה ועד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש -  פטור מתשלום דמי ביטוח.
לדוגמה: מי שמקבל קצבה בסך 3,500 ש"ח ומשלם לעובד הזר שכר בסך 6,000 ש"ח בחודש, ישלם דמי ביטוח כך:
חייב בתשלום דמי ביטוח על 3,500 ש"ח (סכום הקצבה)
פטור מתשלום דמי ביטוח על 2,500 ש"ח (השלמה ל- 6,000 ש"ח).       

אם השכר שהוא משלם לעובד הזר עולה על 5,500 ש"ח בחודש, מעבר לסכום הקצבה שהוא מקבל – יהיה  פטור מתשלום דמי ביטוח על 5,500 ש"ח, ויחויב בתשלום דמי ביטוח על סכום הקצבה ועל השכר שמעל 5,500 ש"ח.

לדוגמה: מי שמקבל קצבה בסך 2,000 ש"ח ומשלם לעובד הזר שכר בסך 8,500 ש"ח בחודש, ישלם דמי ביטוח כך:
חייב בתשלום דמי ביטוח על 2,000 ש"ח (סכום הקצבה)
פטור מתשלום דמי ביטוח על 5,500 ש"ח
חייב בתשלום דמי ביטוח על 1,000 ש"ח (השלמה ל- 8,500 ש"ח) 
כלומר, חייב בתשלום דמי ביטוח על 3,000 ש"ח.

כמה ואיך משלמים?

יש לשלם דמי ביטוח בשיעור 2% על השכר החייב בתשלום דמי ביטוח.

את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים.
שימו לב, אנו שולחים פנקס תשלומים באופן אוטומטי למי שיש תיק מעסיק בביטוח הלאומי. הפנקס לשנת 2020 יישלח אליו בדואר עד לחודש מרץ 2020 (התשלום הראשון לשנת 2020 מתבצע רק באפריל 2020).   

תנאי הזכאות לפטור:

לקבלת הפטור עליך למלא את שני התנאים האלה:
  1. לפתוח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית
  2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו. 
חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני הארצי שמספרו 6050*