פטור מדיווח שוטף למקבלי קצבת שירותים מיוחדים או ילד נכה המעסיקים עובד זר


דיווח ותשלום דמי ביטוח:

החל מחודש אפריל 2018, מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים או ילד נכה המעסיקים עובד זר, ידווחו וישלמו דמי ביטוח על השכר המשולם לעובד הזר באופן הבא:
 • על השכר המשולם לעובד הזר עד לסכום הקצבה שהוא מקבל - יש לדווח בשוטף ולשלם דמי ביטוח. 
 • על השכר המשולם לעובד הזר מעבר לסכום הקצבה ועד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש - פטור מדיווח שוטף. 
  לדוגמה: מי שמקבל קצבה בסך 3,500 ש"ח ומשלם לעובד הזר שכר בסך 6,000 ש"ח בחודש:
  חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על 3,500 ש"ח (סכום הקצבה).
  פטור מדיווח על 2,500 ש"ח (השלמה ל- 6,000 ש"ח).       
 • על השכר המשולם לעובד הזר מעבר לסכום הקצבה העולה על 5,500 ש"ח בחודש – יהיה  פטור מדיווח על 5,500 ש"ח, ויחויב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על סכום הקצבה ועל השכר שמעל 5,500 ש"ח.
  לדוגמה: מי שמקבל קצבה בסך 2,000 ש"ח ומשלם לעובד הזר שכר בסך 8,500 ש"ח בחודש, ידווח וישלם דמי ביטוח כך: 
  חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על שכר של 2,000 ש"ח (סכום הקצבה)
  פטור מדיווח על 5,500 ש"ח
  חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על שכר של 1,000 ש"ח (השלמה ל- 8,500 ש"ח) 
  כלומר, חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על שכר של 3,000 ש"ח. 

אופן הדיווח והתשלום:

יש לשלם דמי ביטוח בשיעור 2% על השכר.

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים.
שימו לב, אנו שולחים פנקס תשלומים באופן אוטומטי למי שיש תיק מעסיק בביטוח הלאומי. הפנקס לשנת 2020 נשלח בדואר עד לחודש מרץ 2020.

איך מקבלים את הפטור?

לקבלת הפטור מדיווח שוטף עליך למלא את שני התנאים האלה:
 1. לפתוח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית
 2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו. 
חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני הארצי שמספרו 6050*