פנייה למבוטחים בנוגע לבירור לפני חיוב בדמי ביטוח


בבדיקה שערכנו לגבי עיסוק של מבוטחים עד לסוף שנת 2019, נמצאו מבוטחים שלא התקבל עבורם דיווח על עיסוקם בתקופות מסוימות.

מינהל הביטוח והגבייה שלח למבוטחים אלה מכתבי בירור.

אם קיבלת מהביטוח הלאומי הודעת "בירור לפני חיוב בדמי ביטוח", ובתקופת הבירור, בחלקה או בכולה, עבדת כשכיר או שקיבלת פנסיה, אתה מתבקש להעביר לנו את תלושי השכר או את טפסי 106 הרלוונטיים באמצעות שירות שליחת מסמכים  או פקס שמספרו 02-6465384.