דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד שכיר

 

הגדרה / תנאים

 •  קיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד ומעסיק.
 • כאשר מדובר בהעסקת בן משפחה (אחד ההורים, ילד, נכד, אח/ות) אין בוחנים את קיומם של יחסי עובד ומעסיק, אלא בוחנים אם היה צורך בהעסקת בן המשפחה, ואם כשהופסקה העסקתו של בן המשפחה, הועסק עובד אחר במקומו.
 • הוא עונה על התנאים שנקבעו בצו לסיווג עובדים ומעבידים (בתקנות).

כיצד נרשמים ?

המעסיק חייב לדווח על העובדים המועסקים אצלו.


מבוטח שלא עבד ושילם דמי ביטוח כמי שאינו עובד, ונעשה עובד שכיר, צריך להודיע על כך בכתב לביטוח הלאומי, כדי שהביטוח הלאומי יפסיק לחייב אותו כלא עובד (הדיווח על התחלת עבודתו כשכיר מגיע לביטוח הלאומי ממס הכנסה רק כעבור זמן).

אם חויב בדמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה עבד כשכיר, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אחד מהמסמכים הבאים:

  • תלושי שכר לתקופה שחויב בעדה כ"לא עובד"
  • אישור מעסיק בציון תקופות ההעסקה
  • טופס 106 לכל שנה

במקרה שכזה, החוב למוסד לביטוח לאומי יבוטל.

שכיר תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר שאינו משלם את דמי הביטוח בעבורו, חייב לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהצהיר על עיסוקו. עליו לשלם בעצמו את דמי הביטוח בהתאם להכנסתו.

זכאות לקצבאות

עובד שכיר עשוי להיות זכאי לקצבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק, אסירי ציון

חובת תשלום

על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח בעבור העובד השכיר, על פי הכנסותיו:

 1. על המעסיק לשלם דמי ביטוח (בעבור ענפים מסוימים) בעבור העובד.
 2. על המעסיק לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משכר העובד.

  שכיר, תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר שאינו משלם את דמי הביטוח עבורו, חייב בתשלום עבור עצמו.

שיעורי דמי הביטוח

הניכוי משכר העובד הוא בשיעור % 3.50 (החל ב- 01.01.2006) - דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.40 (החל ב- 01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10 (החל ב- 01.01.1995), על חלק השכר שעד 60%  השכר ממוצע; ובשיעור של  12.00 (החל ב- 01.01.2006) - דמי ביטוח לאומי בשיעור  7.00 (החל ב- 01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 5.00 (החל ב- 01.01.2006) על חלק השכר שמעל 60%  מהשכר הממוצע.

לטבלת שיעורי דמי ביטוח וסכומים לשכיר - לחץ כאן

לרשותך מחשבון לחישוב סכום דמי הביטוח שעליך לשלם בהתאם לשכרך החודשי או הפנסיה

עובד אצל כמה מעסיקים: תיאום דמי ביטוח

למידע נוסף

הודעה לעובד עצמאי הרשום כעובד שכיר בחברה, לצורך ניהול ענייניו הכספיים מול הביטוח הלאומי

למידע נוסף
 

Please Wait