דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי - "גמלה חוסמת" ובאילו נסיבות היא חלה ?

"גמלה חוסמת" היא גמלה ששילם לך המוסד בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לך בעבודה, והחוסמת את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שילמת מקדמות לפני שקרתה התאונה.

הגמלה מחושבת על–פי המקדמות ששילמת בסמוך לפני התאונה.

בשני מקרים תחול "גמלה חוסמת", שבעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שעליה הצהרת כעצמאי ואשר לפיה משולמת הגמלה:

 

1. אם נגרמה לך כעצמאי תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, שבגינן אישר לך הביטוח הלאומי גמלת דמי פגיעה לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדרת מעבודתך. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות. 

2. אם הפגיעה בעבודה היתה חמורה עד כדי כך שאתה זכאי בגינה לקצבת נכות (זמנית או לצמיתות), או לקצבת תלויים לאלמנה וליתומים. 

בשני המקרים האלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שילמת מקדמות דמי ביטוח, המהוות גם בסיס לגמלה. המוסד לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה חויבת כעצמאי לשלם מקדמות לפני שנפגעת. הכנסה זו נחשבת "הכנסה לפי שומה סופית", והיא לא תשונה בשנה החסומה.

 
Please Wait