זכאות לקצבאות


עובד עצמאי יהיה זכאי לקבל קצבה מהביטוח הלאומי בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות של כל קצבה וקצבה.

חשוב לדעת! 
אנחנו נבדוק זכאות לקצבה רק למי שרשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי ומשלם את דמי הביטוח במועד. 
למי שיש חוב בדמי ביטוח, זכאותו לקצבה עלולה להיפגע, לכן חשוב מאוד לשלם את דמי הביטוח במועד.

עצמאית - חוב בתשלום דמי ביטוח ביום הלידה שולל זכאות לדמי לידה.
עצמאיים - זכאות לדמי פגיעה בעבודה מותנית ברישום כעצמאי/ת לפני הפגיעה.

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: