דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי - חובת הדיווח והתשלום

העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו . גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי - אם מלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה מעבודה - ומהכנסות המבוטח. 

 

רישום ופתיחת תיק

כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך,  בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. 

כדי להירשם בביטוח הלאומי כעובד עצמאי, עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי, ולשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. באפשרותך גם להעביר לביטוח  הלאומי הודעה בכתב, שממנה משתמע שאתה עובד עצמאי בהתאם לנדרש בחוק.

 

לאחר שנרשמת בביטוח הלאומי כעובד עצמאי, יישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. להלן פירוט הדרכים לדיווח ולתשלום דמי הביטוח:

תשלום דמי הביטוח

 

לתשומת לבך,
הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי: מי שנפגע בעבודה, ולא היה רשום במוסד כעובד עצמאי, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או להחזר עבור הוצאות לטיפול רפואי בשל הפגיעה, או לקצבת נכות מעבודה. שאיריו של מי שנפטר עקב עבודה כעצמאי שלא נרשם במועד אינם זכאים לקצבת תלויים. אישה שהיא עובדת עצמאית וילדה, עלולות זכויותיה לקבלת דמי לידה להיפגע.

אשה נשואה, העוסקת במשלח ידה והעונה להגדרת "עובד עצמאי ", חייבת גם היא ברישום ובתשלום דמי ביטוח בעד עצמה.

בני זוג העוסקים במשק חקלאי נחשבים "עובדים עצמאים", ומוטלת על כל אחד מהם החובה להירשם  ולשלם דמי ביטוח בעד עצמם. זאת גם אם הם בני זוג במשק חקלאי אחד, גם אם לכל אחד משק חקלאי נפרד וגם אם הכנסותיהם נמוכות.

 

מבוטח שאינו עובד כשכיר ואינו עונה להגדרת "עובד עצמאי ", נקרא במוסד לביטוח לאומי "מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי". אם אתה מבוטח כזה, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך כדי לקבוע נכון את מעמדך ולברר את אופן תשלום דמי הביטוח בעד עצמך. כמבוטח שאינו עובד אינך מבוטח לענפים להם מבוטח עובד עצמאי או עובד שכיר.

 
 
Please Wait