זכאות לקצבאות


חייל בשירות חובה אינו מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואת השירותים הרפואיים הוא מקבל מהצבא ולא באמצעות קופות החולים.

הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה/ התנדבות, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה נדרשת.