זכאות לקצבאות


חייל קבע עשוי להיות זכאי לקצבאות: אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ילד נכה, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת אזרח ותיק, נפגעי פעולות איבה.

דמי אבטלה למשוחרר משירות קבע

מי שמשתחרר משירות קבע, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה מיד עם שחרורו.
יש לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים: וכן צריך להתייצב בשירות התעסוקה ולצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר.


שים לב, חודשי השירות בקבע ייחשבו כחודשי עבודה של עובד שכיר.