דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תלמיד (סטודנט)

 

הגדרה / תנאים

תושב/ת ישראל הרשום כתלמיד באחד ממוסדות ההשכלה המוכרים בארץ, למעט אישה שנשואה למבוטח תושב ישראל ואינה עובדת כשכירה או כעצמאית.


מי שלומד באוניברסיטה הפתוחה יוגדר כתלמיד אם הוא לומד לתואר מוכר כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, ונרשם
לתכנית לימודים הכוללת 5 קורסים לפחות בשנת לימודים.חובת תשלום

חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו.

כיצד נרשמים?

הרישום כתלמיד בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות העברת המידע מממוסדות הלימודים המוכרים לביטוח הלאומי. אם חויבת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד ולא כסטודנט, סביר להניח שלא התקבל דיווח עליך ממוסד הלימודים. במקרה זה, עליך להמציא אישור ממוסד הלימודים לתחום הביטוח והגביה בסניף הקרוב למקום מגוריך, על מנת שתחויב בדמי ביטוח נמוכים יותר.

עם קבלת המידע בביטוח הלאומי, ישלח אליך הביטוח הלאומי בתוך 3 שבועות פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח עליך לשלם מדי רבעון.

להלן הדרכים לתשלום דמי הביטוח:

זכאות לקצבאות

סטודנט עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות: אמהות, ילדים, מזונות, שאירים,  בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה (גיל הפרישה) , הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה.

סכומי דמי הביטוח

 

תלמיד (סטודנט) מחויב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימום:

דמי ביטוח לאומי - 22.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2016).

דמי ביטוח בריאות - 103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש: 125 ש"ח (החל ב- 01.01.2016).

 

Please Wait