תלמיד (סטודנט)


​הגדרה

תושב/ת ישראל , הלומד בישראל 8 חודשים רצופים לפחות במהלך שנת לימודים, במוסד שהוכר כמוסד להשכלה לענין חוק הביטוח הלאומי.

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כתלמיד מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע מהמוסדות להשכלה.
אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור לימודים המפרט את פרטי התלמיד ואת תקופת הלימודים.

את האישור ניתן לשלוח באמצעות האתר או להגיש בסניף הקרוב למקום מגוריך.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

תלמיד חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום -  128 ש"ח לחודש. הסכום החל ב- 01.01.2021.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

מחשבון לחישוב ניכוי דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

תלמיד  עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידותתגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבהשאירים, הבטחת הכנסה.