תלמיד ישיבה


תושב/ת ישראל הרשום כתלמיד במוסד תורני.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

תלמיד ישיבה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום -  128 ש"ח לחודש. הסכום החל ב- 01.01.2021.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

תלמיד ישיבה עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידותתגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבהשאירים, תשלום ליילוד שאמו נפטרה בזמן הלידה.