דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תלמיד ישיבה

 

הגדרה / תנאים

תושב/ת ישראל הרשום כתלמיד במוסד תורני.

כיצד נרשמים ומשלמים?

כדי להירשם בביטוח הלאומי כתלמיד ישיבה יש להמציא לביטוח הלאומי אישור על הלימודים חתום על-ידי הישיבה. האישור חייב לכלול את פרטי התלמיד ואת שנת הלימודים.

לאחר קבלת האישור בביטוח הלאומי, ישלח אליך הביטוח הלאומי בתוך 3 שבועות פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח עליך לשלם מדי רבעון. להלן הדרכים לתשלום דמי הביטוח:

חובת תשלום

חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו.

זכאות לקצבאות

תלמיד ישיבה עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

ילדים, קצבת זקנה, מילואים, נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, קצבת זקנה, פגיעה בזמן התנדבות, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), אסירי ציון, נפגעי פעולות איבה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, שאירים, תשלום ליילוד שאמו נפטרה בזמן הלידה.

סכומי דמי הביטוח

תלמיד ישיבה מחויב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימום:

דמי ביטוח לאומי - 22.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2016).

דמי ביטוח בריאות - 103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש: 125 ש"ח (החל ב- 01.01.2016).

 

Please Wait