תלמיד ישיבה


תושב/ת ישראל הרשום כתלמיד במוסד תורני.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

תלמיד ישיבה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום -   130 ש"ח לחודש. הסכום החל ב- 01.01.2022.

שים לב - חייל בישיבת הסדר הנמצא בחלק מהתקופה בשירות צבאי פעיל וחלק מהתקופה לומד בישיבה. 
הצבא משלם את דמי הביטוח עבורו גם בזמן הלימודים בישיבה.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

תלמיד ישיבה עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: