דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי ביטוח - ערעור על קביעת דמי ביטוח

מעסיקים, שפקיד גבייה של הביטוח הלאומי קבע להם סכום דמי ביטוח שעליהם לשלם בעקבות ביקורת ניכויים שנערכה להם, והם אינם מסכימים עם קביעתו, יכולים לערער על קביעה זו.

עד 31.12.2016 הערעור הוגש לוועדת שומה. החל ב-1.1.2017 בוטלו ועדות השומה, ואת הערעור יש להגיש לפקיד השגות.

מהו פקיד השגות?

פקיד השגות הוא פקיד גבייה ראשי, בעל ניסיון של 10 שנים בקביעת דמי ביטוח ו/או בעריכת ביקורות ניכויים אצל מעסיקים, או רואה חשבון עם ניסיון כאמור של 5 שנים.

על ההחלטה של פקיד השגות ניתן לערער בפני בית דין לעבודה.

איך מגישים את הערעור?

אם אינך מסכים עם קביעתו של פקיד הגבייה על סכום דמי הביטוח שעליך לשלם, תוכל לשלוח את השגותיך לפקיד השגות באגף ביקורת ניכויים בפקס 02-6709114 או בדואר לכתובת: שדרות ויצמן 13 ירושלים.

על פי החוק, את מכתב ההשגה עליך להגיש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה לך ההודעה על קביעת דמי הביטוח. לאחר 30 ימים ממועד זה, לא תוכל לערער עוד על הקביעה.


לתשומת לבך,

תוכל להגיש לפקיד ההשגות בתוך 30 ימים מיום שקיבלת את ההודעה על קביעת דמי הביטוח, בקשה בכתב  לדחיית המועד להגשת הערעור.

כתב ההשגה/ כתב הערעור

במכתב ההשגה ו/או הערעור לפקיד ההשגות עליך לרשום פרטים מזהים שלך, את תמצית ההחלטה בדבר דמי ביטוח שעליה אתה מערער, והתאריך שבו נקבעה ההחלטה. כמו כן עליך לפרט את העובדות שעליהן אתה מסתמך בערעור, ואת הנימוקים לערעור ואת בקשתך. עליך לצרף את המסמכים שעליהם אתה מסתמך בערעור.

תשובת פקיד ההשגות על הערעור שהגשת

  • אם הגשת את כל המסמכים הנדרשים - פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שהוגש.
  • אם פקיד ההשגות יבקש ממך לצרף מסמכים נוספים תוך פרק זמן שייקבע (תקבל על כך הודעה)- פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שבו השלמת את הגשת המסמכים. אם לא תגיש את המסמכים, הערעור יידחה, ותקבל תשובה לכל המאוחר בתום 3 חודשים מיום דרישת המסמכים.
  • לפקיד ההשגות סמכות להאריך את התקופה לקבלת החלטה בערעור ב-3 חודשים נוספים מטעמים מיוחדים. במקרה כזה תקבל על כך הודעה. אם לא התקבלה החלטה בערעור בפרק הזמן האמור, הערעור יתקבל והחיוב בדמי ביטוח יתבטל.

האם אפשר לערער על החלטת פקיד ההשגות?

ניתן לערער על ההחלטות של פקיד השגות לבית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום שקיבלת בדואר רשום את ההחלטה.

טיפול בערעורים שהוגשו כבר לוועדת שומה 

ערעורים שהוגשו לוועדת שומה יטופלו כך:

  • ערעורים שוועדת שומה קיימה בהם דיון ושמעה את טענות הצדדים- ההחלטה בהם תינתן על ידי ועדת השומה.
  • ערעורים שהופנו לוועדת שומה, אך היא טרם קיימה בהם דיון ולא שמעה  את טענות הצדדים- יועברו לטיפול של פקיד השגות.

ערעורים על קביעת דמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים שנעשתה לפני 1.1.2017

ערעורים על קביעת דמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים שנעשתה לפני 1.1.2017, ושתום התקופה להגשת הערעור (30 יום כאמור) חל לאחר 1.1.2017 - יוגשו לפקיד השגות באגף ביקורת ניכויים.
שים לב, אין להתייחס להודעות על קביעת דמי הביטוח שנשלחו בדואר רשום לפני התיקון בחוק, שבהן מופיעה האפשרות לערער בפני ועדת שומה ולא בפני פקיד השגות.

נוהל ערעור לפקיד השגות על קביעת דמי ביטוח

 
Please Wait