הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח בסניףמי שהכנסתו מכל המעסיקים גבוהה מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)  בחודש, צריך לפנות למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום המגורים להגשת בקשה להחזר דמי ביטוח, בצירוף טופס 100
הודעה על חישוב ההחזר בעקבות תיאום דמי הביטוח תישלח אליך בדואר.

שים לב, כדי להימנע בעתיד מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש, תוכל להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור אותו למעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת, כדי שינכה את דמי הביטוח בהתאם.