סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חריש


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חריש ארצי חריש ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,574 2,959,794 47.2%33%
בגיל עבודה 3,670 4,755,719 48.5%53%
קשישים326 1,252,083 4.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
חריש ארצי חריש ארצי
סה''כ תושבים 22,35 9,113,19 100%100%
כללית 11,22 4,702,19 50.2%51.6%
לאומית 1,96 711,45 8.8%7.8%
מכבי 6,30 2,446,04 28.2%26.8%
מאוחדת 2,87 1,253,50 12.8%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
חריש ארצי חריש ארצי
סה''כ מבוטחים 6,046 6,092,887 100%100%
שכירים 3,833 3,431,909 63.4%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים122 91,630 2%1.5%
עצמאים581 491,107 9.6%8.1%
אחר 1,754 2,261,501 29%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

חריש ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,351 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,609 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 21.5 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חריש ארצי חריש ארצי
אזרח ותיק ושאירים901 1,091,166 11.9%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק825 999,710 10.9%11.1%01/03/2021
שאירים 76 91,456 1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה207 194,828 2.7%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 152 85,308 2%1%01/03/2021
סיעוד 143 263,259 1.9%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה 1,376 551,811 18.1%6.2%01/03/2021
נכות כללית111 275,707 1.5%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים21 71,087 0.3%0.8%01/03/2021
ילד נכה109 81,027 1.4%0.9%01/03/2021
ניידות12 46,937 0.2%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים412 1,234,897 5.4%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים109 215,974 1.4%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,087 3,015,417 14.3%33.6%01/04/2021
דמי לידה 41 9,756 0.5%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים14 67,061 0.2%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
חריש : 7,600
ארצי : 8,967,600