סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נעלה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נעלה ארצי נעלה ארצי
סה''כ אוכלוסייה1,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18827 2,959,794 42.6%33%
בגיל עבודה992 4,755,719 51.1%53%
קשישים121 1,252,083 6.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
נעלה ארצי נעלה ארצי
סה''כ תושבים 2,208 9,250,651 100%100%
כללית824 4,770,121 37.3%51.6%
לאומית127 727,868 5.8%7.9%
מכבי914 2,480,471 41.4%26.8%
מאוחדת343 1,272,191 15.5%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
נעלה ארצי נעלה ארצי
סה''כ מבוטחים 1,218 6,895,027 100%100%
שכירים918 4,000,606 75.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים23 50,095 1.9%0.7%
עצמאים72 292,851 5.9%4.2%
אחר228 2,601,570 18.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

נעלה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,977 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,833 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 20.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נעלה ארצי נעלה ארצי
אזרח ותיק ושאירים113 1,080,923 5.9%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק104 989,437 5.5%11%01/10/2020
שאירים *** 91,486 0.4%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה18 196,426 0.9%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 85,103 0.2%0.9%01/10/2020
סיעוד 13 245,860 0.7%2.7%01/08/2020
מזונות 0 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה162 685,498 8.5%7.6%01/10/2020
נכות כללית29 269,931 1.5%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים10 69,580 0.5%0.8%01/10/2020
ילד נכה25 77,740 1.3%0.9%01/10/2020
ניידות *** 46,486 0.1%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים154 1,230,707 8.1%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים19 214,546 1%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים383 3,001,617 20.2%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 65,100 0.2%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0.1%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
נעלה : 1,900
ארצי : 8,967,600