סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חדרה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ אוכלוסייה95,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 26,192 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 52,325 4,755,719 54.7%53%
קשישים 17,167 1,252,083 17.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ תושבים 98,815 9,216,317 100%100%
כללית 53,514 4,752,163 54.2%51.6%
לאומית 10,586 731,607 10.7%7.9%
מכבי 14,185 2,464,579 14.4%26.7%
מאוחדת 20,530 1,267,968 20.8%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ מבוטחים 77,552 6,895,027 100%100%
שכירים 48,693 4,000,606 62.8%58%
מזה:שכירים ועצמאים452 50,095 0.6%0.7%
עצמאים 3,401 292,851 4.4%4.2%
אחר 25,458 2,601,570 32.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

חדרה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,136 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,850 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 33.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חדרה ארצי חדרה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 15,347 1,072,625 16%12%01/07/2020
אזרח ותיק 14,331 980,194 15%10.9%01/07/2020
שאירים 1,016 92,431 1%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 3,482 197,305 3.6%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,023 81,123 1.1%0.9%01/06/2020
סיעוד 3,744 232,700 3.9%2.6%01/04/2020
מזונות 108 14,531 0.1%0.2%01/07/2020
אבטלה 6,040 521,574 6.3%5.8%01/06/2020
נכות כללית 3,057 264,516 3.2%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים662 68,300 0.7%0.8%01/07/2020
ילד נכה725 76,691 0.8%0.9%01/07/2020
ניידות427 45,598 0.4%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 11,336 1,223,398 11.8%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,232 213,765 1.3%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 24,612 2,985,985 25.7%33.3%01/07/2020
דמי לידה 121 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים415 71,202 0.4%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה 88 5,739 0.1%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
חדרה : 95,700
ארצי : 8,967,600