סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חדרה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ אוכלוסייה95,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 26,192 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 52,325 4,755,719 54.7%53%
קשישים 17,167 1,252,083 17.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ תושבים 97,12 9,113,19 100%100%
כללית 52,69 4,702,19 54.2%51.6%
לאומית 10,11 711,45 10.4%7.8%
מכבי 14,27 2,446,04 14.7%26.8%
מאוחדת 20,04 1,253,50 20.6%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ מבוטחים 70,233 6,092,887 100%100%
שכירים 41,529 3,431,909 59.1%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים813 91,630 1.2%1.5%
עצמאים 5,165 491,107 7.4%8.1%
אחר 24,352 2,261,501 34.7%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

חדרה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,091 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,115 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 25.0 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.3 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חדרה ארצי חדרה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 15,646 1,091,166 16.3%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 14,662 999,710 15.3%11.1%01/03/2021
שאירים 984 91,456 1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 3,446 194,828 3.6%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 979 85,308 1%1%01/03/2021
סיעוד 4,197 263,259 4.4%2.9%01/01/2021
מזונות 97 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה 6,528 551,811 6.8%6.2%01/03/2021
נכות כללית 3,169 275,707 3.3%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים719 71,087 0.8%0.8%01/03/2021
ילד נכה774 81,027 0.8%0.9%01/03/2021
ניידות419 46,937 0.4%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 11,373 1,234,897 11.9%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,244 215,974 1.3%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 24,730 3,015,417 25.8%33.6%01/04/2021
דמי לידה 100 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים406 67,061 0.4%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 68 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
חדרה : 95,700
ארצי : 8,967,600