סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חדרה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ אוכלוסייה95,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 26,192 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 52,325 4,755,719 54.7%53%
קשישים 17,167 1,252,083 17.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ תושבים 99,337 9,277,881 100%100%
כללית 53,756 4,782,589 54.1%51.5%
לאומית 10,444 726,627 10.5%7.8%
מכבי 14,504 2,494,036 14.6%26.9%
מאוחדת 20,633 1,274,629 20.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
חדרה ארצי חדרה ארצי
סה''כ מבוטחים 77,552 6,895,027 100%100%
שכירים 48,693 4,000,606 62.8%58%
מזה:שכירים ועצמאים452 50,095 0.6%0.7%
עצמאים 3,401 292,851 4.4%4.2%
אחר 25,458 2,601,570 32.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

חדרה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,136 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,850 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 33.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חדרה ארצי חדרה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 15,535 1,085,136 16.2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 14,544 993,687 15.2%11.1%01/12/2020
שאירים 991 91,449 1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 3,465 195,745 3.6%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,041 86,339 1.1%1%01/12/2020
סיעוד 4,047 252,581 4.2%2.8%01/10/2020
מזונות 102 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 7,056 588,842 7.4%6.6%01/11/2020
נכות כללית 3,116 271,869 3.3%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים701 70,229 0.7%0.8%01/11/2020
ילד נכה756 79,109 0.8%0.9%01/11/2020
ניידות418 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 11,346 1,232,607 11.9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,233 215,211 1.3%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 24,659 3,007,016 25.8%33.5%01/01/2021
דמי לידה 87 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים404 66,435 0.4%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 74 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
חדרה : 95,700
ארצי : 8,967,600