סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשדוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה224,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 69,875 2,959,794 31.1%33%
בגיל עבודה 116,453 4,755,719 51.8%53%
קשישים 38,300 1,252,083 17.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ תושבים 231,012 9,250,651 100%100%
כללית 74,524 4,770,121 32.3%51.6%
לאומית 39,079 727,868 16.9%7.9%
מכבי 70,444 2,480,471 30.5%26.8%
מאוחדת 46,965 1,272,191 20.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ מבוטחים 181,885 6,895,027 100%100%
שכירים 104,387 4,000,606 57.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים666 50,095 0.4%0.7%
עצמאים 5,975 292,851 3.3%4.2%
אחר 71,523 2,601,570 39.3%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אשדוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,774 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,581 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.9 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 33,032 1,080,923 14.7%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק 30,607 989,437 13.6%11%01/10/2020
שאירים 2,425 91,486 1.1%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 10,510 196,426 4.7%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,221 85,103 1%0.9%01/10/2020
סיעוד 9,989 245,860 4.4%2.7%01/08/2020
מזונות 266 14,504 0.1%0.2%01/10/2020
אבטלה 17,957 685,498 8%7.6%01/10/2020
נכות כללית 6,322 269,931 2.8%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים 1,754 69,580 0.8%0.8%01/10/2020
ילד נכה 2,201 77,740 1%0.9%01/10/2020
ניידות773 46,486 0.3%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,397 1,230,707 14%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 5,854 214,546 2.6%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 77,244 3,001,617 34.4%33.5%01/11/2020
דמי לידה 309 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,117 65,100 0.5%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה 178 5,534 0.1%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
אשדוד : 224,600
ארצי : 8,967,600