סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשדוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה224,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 69,875 2,959,794 31.1%33%
בגיל עבודה 116,453 4,755,719 51.8%53%
קשישים 38,300 1,252,083 17.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ תושבים 231,275 9,216,317 100%100%
כללית 74,488 4,752,163 32.2%51.6%
לאומית 39,287 731,607 17%7.9%
מכבי 70,315 2,464,579 30.4%26.7%
מאוחדת 47,185 1,267,968 20.4%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ מבוטחים 181,885 6,895,027 100%100%
שכירים 104,387 4,000,606 57.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים666 50,095 0.4%0.7%
עצמאים 5,975 292,851 3.3%4.2%
אחר 71,523 2,601,570 39.3%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אשדוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,774 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,581 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.9 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 32,862 1,072,625 14.6%12%01/07/2020
אזרח ותיק 30,394 980,194 13.5%10.9%01/07/2020
שאירים 2,468 92,431 1.1%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 10,605 197,305 4.7%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,153 81,123 1%0.9%01/06/2020
סיעוד 9,580 232,700 4.3%2.6%01/04/2020
מזונות 276 14,531 0.1%0.2%01/07/2020
אבטלה 12,656 521,574 5.6%5.8%01/06/2020
נכות כללית 6,212 264,516 2.8%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים 1,709 68,300 0.8%0.8%01/07/2020
ילד נכה 2,210 76,691 1%0.9%01/07/2020
ניידות775 45,598 0.3%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,326 1,223,398 13.9%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 5,837 213,765 2.6%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 77,009 2,985,985 34.3%33.3%01/07/2020
דמי לידה 261 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,137 71,202 0.5%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה 191 5,739 0.1%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
אשדוד : 224,600
ארצי : 8,967,600