סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשדוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה224,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 69,875 2,959,794 31.1%33%
בגיל עבודה 116,453 4,755,719 51.8%53%
קשישים 38,300 1,252,083 17.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2021

מספר תושביםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ תושבים 225,351 9,164,749 100%100%
כללית 72,088 4,725,402 32%51.6%
לאומית 38,653 710,113 17.2%7.7%
מכבי 69,706 2,467,618 30.9%26.9%
מאוחדת 44,904 1,261,616 19.9%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ מבוטחים 161,293 6,092,887 100%100%
שכירים 92,883 3,431,909 57.6%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 1,565 91,630 1%1.5%
עצמאים 9,526 491,107 5.9%8.1%
אחר 60,449 2,261,501 37.5%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

אשדוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,536 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,158 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 28.1 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
אבטלה 10,262 398,687 4.6%4.4%01/06/2021
אזרח ותיק 31,161 1,011,224 13.9%11.3%01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים 33,600 1,102,602 15%12.3%01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 10,303 195,032 4.6%2.2%01/07/2021
דמי לידה 292 11,604 0.1%0.1%01/07/2021
דמי פגיעה 164 5,080 0.1%0.1%01/07/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,960 72,790 0.9%0.8%01/06/2021
ילד נכה 2,312 84,925 1%0.9%01/07/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 77,618 3,026,159 34.6%33.7%01/07/2021
מזונות 227 13,713 0.1%0.2%01/07/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 5,937 216,810 2.6%2.4%01/07/2021
ניידות773 47,746 0.3%0.5%01/07/2021
נכות כללית 6,458 265,540 2.9%3%01/07/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,098 68,469 0.5%0.8%01/07/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,481 1,238,984 14%13.8%01/07/2021
סיעוד 10,779 267,410 4.8%3%01/05/2021
שאירים 2,439 91,378 1.1%1%01/07/2021
שירותים מיוחדים לנכים 1,835 72,069 0.8%0.8%01/07/2021

מספר תושבים *
אשדוד : 224,600
ארצי : 8,967,600