הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-16.4.21


תאריך פרסום: 02.03.2021

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל 2020 עד פברואר 2021 נדחה ל- 16.4.21.

לתשומת ליבכם, ב-1.3.21 פורסמה הצעת חוק מטעם משרד האוצר בנושא פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדיו יצאו לחל"ת בתקופת משבר הקורונה, אולם עד לסיום הליכי החקיקה הדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.