הנחיות למקבלי קצבאות בנוגע להגשת אישורי חיים בעקבות הקורונה


תאריך פרסום: 18.06.2020

בשל התפשטות נגיף הקורונה בעולם, אנו מבינים כי בחלק מהמדינות קיים קושי בהשגת אישורי חיים מהקונסוליות, בעקבות הגבלות תנועה של אזרחים או בשל עבודה של הקונסוליות במתכונת חירום.

אנו מעדכנים שניתן להגיש לנו את אישורי החיים עד ל-30.09.20, ואנו נמשיך נמשיך לשלם את הקצבה למי שצריך להגיש לנו אישורי חיים עד לחודש ספטמבר (מי שלא יגיש אישור עד ספטמבר קצבתו תופסק).