522 אלף משפחות חיות באי בטחון תזונתי, כמחצית מהן באי ביטחון תזונתי חמור


תאריך פרסום: 17.01.2023

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי בחן כחלק ממחקריו בנושא העוני והאי שוויון (שפורסם בשבוע שעבר) את תופעת האי ביטחון התזונתי במדינת ישראל. הסקר נערך בשנת 2021, שנת קורונה והוא מדגם חוזר משנים עברו.
הממצאים מהסקר מראים על שיפור כללי במצב הביטחון התזונתי באוכלוסייה ותוצאותיו עולות בקנה אחד עם ממצאי דוח העוני והאי שוויון. השיפור ניכר בעיקר במשפחות עם ילדים.

על אף השיפור, כ-16% מהמשפחות וכ-21% מהילדים חיים באי ביטחון תזונתי ומתרכזים בעיקר באוכלוסייה המתגוררת במחוז ירושלים והפריפריה הצפונית והדרומית. בניתוח רב משתני של מינהל המחקר נמצא שחמישית מהילדים במחוזות ירושלים והצפון חיים באי ביטחון תזונתי מתמשך. כמו-כן, האי ביטחון התזונתי מתרכז בעיקר גם באוכלוסייה הערבית ובקרב מקבלי קצבאות הקיום (קצבת הבטחת הכנסה וקצבת נכות).

בשנה שהמשיכה את משבר הקורונה הבריאותי והכלכלי, שיעור המשפחות החיות באי ביטחון תזונתי ירד מ-18.1% ב-2016 ל-16.2% ב-2021. הירידה באי ביטחון תזונתי החמור הייתה מתונה יותר: מ-8.9% מהמשפחות ב-2016, ל-8.2% מהן ב-2021. גם בקרב ילדים הייתה ירידה ניכרת באי ביטחון התזונתי בין השנים הנסקרות מ-26.3% ל-21.1%. הירידה בקרב ילדים התאפיינה גם בחומרת האי ביטחון התזונתי שירד מ-14.5% ל-10.1% בין 2016 ל-2021.