הוארך המועד להגשת דוח 126 השנתי לשנת המס 2022 עד ל- 31.5.23


תאריך פרסום: 17.04.2023

​לידיעת מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת, 

בהתאם להחלטת רשות המיסים, הוארך מועד הגשת דוח 126 השנתי (דיווח מס' 3) לשנת המס 2022 עד ליום 31.5.2023 (במקום 30.4.2023).