פורסם דוח העוני והאי שוויון של הביטוח הלאומי


תאריך פרסום: 12.01.2023

היום פורסם דוח העוני והאי שוויון של הביטוח הלאומי לשנת 2021.

דוח העוני מציין את חזרתו של המשק הישראלי למסלול צמיחה בהשוואה למשבר הקורונה.
בעוד שבשנת 2020 הצטמצם התמ"ג ב-1.9%, ב-2021 הוא עלה ב-8.3% - זהו שיעור הצמיחה גבוה גם ביחס למדינות מפותחות אחרות. שיעור האבטלה ירד משמעותית ונרשמה עלייה בשכר הריאלי.

הסיוע שניתן לאוכלוסיית ישראל בעת משבר הקורונה הדגיש את החשיבות הרבה של מערכות ביטחון סוציאלי המותאמות לצרכי הציבור. עם הסרת המגבלות שייצגו את תקופת המשבר, צומצמו משמעותית התמיכות שניתנו למשפחות ולעסקים וההשפעה על האוכלוסיות השונות לא הייתה אחידה וכך לראשונה, מזה שנים עלו שיעורי העוני והאי שוויון לפי הכנסות נטו.

  • בשנת 2021 קו העוני עומד על כ-2,849 ₪ כאשר קו העוני לזוג עומד על כ-5,698 ₪. זוג עם 2 ילדים יחשבו עניים מסכום הנמוך מ- 9,117 ₪ וזוג עם 4 ילדים, הסכום נאמד מתחת ל- 12,108 ₪.
  • בשנה זו, במדינת ישראל היו כ-1.95 מיליון נפשות עניות כשמתוכן - 853.9 אלף ילדים עניים המהווים 28% מהאוכלוסייה ו-212.4 נפשות בגיל פרישה עניות  - שהם כ-17.6% מכלל הציבור הישראלי.
  • עומק העוני (המאפשר להעריך את חומרת העוני) עלה מ-38.7% בשנת 2020 ל-39.4% בשנת 2021.
  • תחולת העוני עלתה בקרב משפחות מ-20.6% ל-21%, בקרב נפשות מ-20.5% ל-21 ובקרב ילדים מ-27.2% ל-28%.