הקדמת קצבאות לרגל ראש השנה


תאריך פרסום: 11.09.2022

לרגל ראש השנה נקדים את תשלום הקצבאות האלה:

קצבאות אזרח ותיק, שאירים, נפגעי עבודה, מזונות, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, סיעוד ואסירי ציון - ישולמו ב-21.9.22 (במקום ב- 28.9.22).

ביטוח לאומי מאחל לכל אזרחי ישראל שנה טובה ומתוקה.