עדכון בנוגע לקול קורא להקמה של בריכות טיפוליות


תאריך פרסום: 04.05.2023

אנחנו רוצים לעדכן אתכם שבקרוב יפרסמו קרנות הביטוח הלאומי קול קורא להקמה של בריכות טיפוליות, במטרה לתת מענה לאנשים עם מוגבלות וקשישים.
רשויות מקומיות ועמותות המעוניינות להגיש בקשה מתבקשות להכין מבעוד מועד תוכנית עסקית, תוכנית אדריכלית ראשונית ומיפוי אוכלוסייה מדויק ומבוסס על הסכמים ואישורים מגופים רלוונטיים.

פרטים נוספים יופיעו בפרסום הקול הקורא.