קול קורא לשיתוף הציבור בעיצוב מדיניות לצמצום תאונות עבודה ושיפור תהליכים בגמלת נפגעי עבודה


תאריך פרסום: 23.01.2024

כחלק ממדיניות של שיפור השירות, הביטוח הלאומי מזמין ארגוני עובדים, ארגוני מעסיקים, ארגוני חברה אזרחית ואת הציבור הרחב לקחת חלק בעיצוב המדיניות לצמצום תאונות עבודה ושיפור תהליכים בגמלת נפגעי עבודה.

מחודש יולי 2023 פועל צוות בין-משרדי בהובלת הביטוח הלאומי, הבוחן סוגיות שונות בנושא צמצום תאונות עבודה במשק ושיפור תהליכים בנוגע לגמלת נפגעי עבודה. 

בצוות חברים נציגים של הביטוח הלאומי, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד העבודה ומשרד המשפטים.

הסוגיות שאותן בוחן הצוות:

  • שינויי מדיניות שיסייעו להפחית את הסיכון בעבודה.
  • שינויים בתהליכי הטיפול בקצבת נפגעי עבודה.
  • שיפור ממשקי העבודה והסנכרון בתחום מול מעסיקים, גופים ציבוריים שונים (למשל רשויות מקומיות) וגורמים אחרים.
  • הצעות אחרות הנוגעות לצמצום תאונות עבודה ולשיפור המענה הממשלתי בנושא.

אופן הגשת ההצעות:

תוכלו לשלוח את עמדתכם בנוגע לסוגיות אלהבהיקף של עד 2 עמודים, עד ליום חמישי, 22.2.24
באמצעות מייל זה vadatnif@nioi.gov.il

מודים לכם על שיתוף הפעולה!