מענק ההסתגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודש מאי


תאריך פרסום: 24.04.2020
הביטוח הלאומי ישלם מענק הסתגלות נוסף לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל.

סכום המענק:

  • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
  • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
  • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח
  • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח

מה צריך לעשות?

אם הגשתם בקשה למענק בחודשים הקודמים – אין צורך להגיש פעם נוספת.
מי שעדיין לא הגיש בקשה, יגיש בקשה למענק בקישור הזה
למידע נוסף על המענק לבני 67 ומעלה, לחץ כאן