מענקי סיוע למשפחות החטופים והנעדרים שולמו ב-11.1.24


תאריך פרסום: 11.01.2024

בני משפחה של החטופים והנעדרים זכאים לקבל מענקים רבעוניים, כדי לסייע להם בקידום המאמצים לשחרור החטופים ואיתור הנעדרים.

המענקים עבור הרבעון השני (מ-8.1.24 עד 7.4.24) - שולמו ב- 11.1.24.

  • מענק רבעוני בסך 90 אלף ש"ח - שיחולק בהתאם להרכב המשפחתי האישי של החטוף/ הנעדר.
  • מענק רבעוני בסך 21 אלף ש"ח - שישולם לאחים/ילדים של החטוף/נעדר.

למידע מורחב על המענקים לחצו כאן

אנו מתפללים להשבת יקיריכם במהרה.