מציינים את יום הזיכרון לשואה לגבורה


תאריך פרסום: 16.04.2023

ביטוח לאומי מעריך ומוקיר את ניצולי השואה, ומאחל להם אריכות ימים ובריאות איתנה.

נתונים כלליים על ניצולי השואה החיים כיום

בישראל חיים 148,763 ניצולי שואה, מהם 31% מקבלים קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה, ו-65% מקבלים גמלת סיעוד.

  • 61% מהניצולים הן נשים ו- 39% גברים. 
  • בגילים 90 ומעלה יש רוב גדול יותר של נשים - 66% נשים לעומת 34% גברים.                                                                     
  • 20% בני 90 ומעלה, לעומת 12% בני 90 ומעלה בכלל האוכלוסייה.

מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה

  • 31% מניצולי השואה מקבלים מהביטוח הלאומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק, לעומת 26% מכלל האוכלוסייה בקבוצת הגיל הזו המקבלת קצבת השלמת הכנסה.
  • 46,450 ניצולים מקבלים השלמת הכנסה, מתוכם69% יחידים ו-31% נשואים.
  • מרבית הזכאים לתוספת השלמת הכנסה הם בני 89-80, בסך הכול  38,384 אנשים שהם 78% מכלל הניצולים.

מקבלי גמלת סיעוד

97,301 ניצולי שואה מקבלים גמלת סיעוד שהם 65% מכלל הניצולים, מתוכם:

  • 64,029 הן נשים (66%).
  • 23,386 הם בני 90 ומעלה (24%).
  • 22,967 זכאים לקצבה ברמה 6, הרמה הגבוהה ביותר (24%).

זכויות ניצול שואה בביטוח הלאומי

ניצולי שואה זכאים לקצבאות והטבות כאזרחים ותיקים.

ניצולי שואה המקבלים קצבת סיעוד – זכאים לתוספת של שעות סיעוד או לקצבה בכסף מהקרן לרווחת ניצולי השואה או מוועידת התביעות, זאת בנוסף לשירותי הסיעוד או קצבת הסיעוד שהם מקבלים מהביטוח הלאומי. למידע מורחב לחצו כאן