הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.3.21


תאריך פרסום: 02.02.2021

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל 2020 עד ינואר 2021 נדחה ל- 15.3.21.

נבהיר שהדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת כדי לאפשר למשרד המשפטים לדון בהצעת תיקון חקיקה בנושא ביוזמת ביטוח לאומי ומשרד האוצר.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.