הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.2.21


תאריך פרסום: 13.01.2021

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020 נדחה ל- 15.2.21.

נבהיר שהדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת כדי לאפשר למשרד האוצר להגיע להחלטה בנושא.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.