פרסום חדש באתר -דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020


תאריך פרסום: 22.07.2021

אנחנו שמחים לפרסם את הדוחות הספיים שלנו לשנת 2020, הכוללים:

  • דוח מינהלה, תיאור הפעילות של הביטוח הלאומי
  • דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020
  • דין וחשבון של האקטואר

לצפייה בדוחות לחצו כאן