פורסם הדוח הכספי של הביטוח הלאומי לשנת 2019


תאריך פרסום: 21.09.2020

הדוח הכספי לשנת 2019 סוקר את ההתנהלות הכספית ואת השינויים העיקריים בפעילות הביטוח הלאומי בין החודשים ינואר עד דצמבר 2019.
לקריאת הדוח המלא לחצו כאן