הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת


תאריך פרסום: 09.08.2020

תשלום דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות האלה, הוארך עד ל- עד 30.6.21

בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה.

הקצבאות הנוספות הן:

  • דמי מזונות
  • הבטחת הכנסה
  • קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67)
  • קצבת שאירים
  • קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים)