הארכת תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני


תאריך פרסום: 17.03.2020

בעקבות משבר הקרונה, אנחנו מאריכים באופן אוטומטי את תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני:

  • מקבלי קצבת סיעוד סיעוד - שנקבעה להם זכאות זמנית עד לסוף חודש מרץ, זכאותם לקצבה תוארך באופן אוטומטי עד ל- 31.5.2020.
  • מקבלי קצבאות נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים - שזכאותם לקצבה אמורה להסתיים במהלך החודשים מרץ, אפריל או מאי, יקבלו את הקצבה באופן אוטומטי ל-4 חודשים נוספים.
  • מקבלי קצבת נכות מעבודה - זכאותם לקצבה תוארך עד 30.6.2020.
  • מקבלי קצבת נפגעי איבה- זכאותם לקצבה תוארך ב- 3 חודשים.

הודעות מסודרות יישלחו לכל מקבלי הקצבאות שזכאותם הוארכה.