מיזם של הקרן למפעלים מיוחדים למתן סיוע ותמיכה בתהליכי הורות גאה


תאריך פרסום: 22.02.2021

מיזם משותף עם האגודה למען הלהט"ב

הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי מעוניינת לקחת חלק במיזם משותף של האגודה למען הלהט"ב הפועלת מאז 1975 לייצוג קהילת הלהט"ב בישראל, כדי לקדם את מעמדה החוקי.
התוכנית תעניק מעטפת שירותים שתישא בחלק מעלויות תהליכי הבאת ילדים לאוויר העולם בקרב חברי הקהילה הגאה.

מטרת התכנית

מטרת הפעילות לייצר פלטפורמה שבאמצעותה יוענקו למשפחות להט"ב מגוון שירותים מסובסדים הנוגעים, בין היתר, לליווי משפטי בהליך הפונדקאות, תמיכה נפשית, קבלת שירותים במרפאות פוריות בחו"ל, הסדרת המעמד המשפטי של הילוד, מתן מידע על התהליך ותיעודו, בדיקות גנטיות ואיתור תרומת ביציות/זרע. לטובת התוכנית, יוקצו שלל אמצעי העברת מידע לרבות מערכות CRM, ליווי אינטרנטי ייעודי ועוד.

שלבי התכנית

בשלב הראשון תתפרס התוכנית על פני שנתיים, כשבהסכמת שני הצדדים ניתן יהיה להאריכה בשנתיים נוספות, בכפוף להקצאת התקציב הנדרש בחלוקה של 50% לכל אחד מהם.
במסגרת גיבושו המוסכם של סל השירותים נשוא התוכנית, נציגי הקרן יהיו שותפים ומעורבים במרכיביו, אופן הענקתו והפרמטרים לקביעת זהות הזכאים לקבלו.
בהתאם לדרישת הקרן, ולפחות אחת לחצי שנה, האגודה תמציא לראשונה דוחות אודות פעילותה בעניין התוכנית, דיווח תכנון מול ביצוע תקציבי, מדדי הצלחה, רמת שביעות רצון ונתונים נוספים ככל שיתבקשו.

תקציב התכנית

הקרן תקצה לטובת התוכנית במהלך השנים 2021 -2022, סך של עד ל- 1 מיליון ש"ח בשנה, או סכום של עד 50% מתקציב הביצוע, לפי הנמוך מביניהם, בכפוף לנהלי הקרן לעניין זה. האגודה מתחייבת לפעול על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992.
הנהלת הקרן שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את חלקה בתקציב התוכנית, במתכונת שצוינה לעיל, בהתאם להחלטותיה המקצועיות והנסיבות המשתנות.

מי יכול להגיש בקשות?

כל גורם המעוניין להציע פעילות דומה למפורטת לעיל, בעל ניסיון מעשי בפריסה ארצית של לפחות 5 שנים בתחום טיפול ומתן מענים נשוא המיזם המשותף למשפחות להט"ב, למינימום 200 פונים בכל אחת מהשנים, מוזמן לפנות לקרן במייל: carmelaeb@nioi.gov.il עד ליום ראשון 14.3.2021.
בדבר שאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות לגב' כרמלה קורש-אבלגון במייל carmelaeb@nioi.gov.il או בשעות העבודה בטלפון
02-6463133.